به گزارش ، گاهی کتاب‌هایی منتشر می‌شوند که واقعیاتی که شاید از دید ما مخفی شده باشند را برای ما آشکار می‌کند. 1.    کتابی که به شناسایی کامل پرندگان اعضای بدن و سیستم دفعی گوارشی آن‌ها می‌پردازد. این کتاب راهنمای درست برای پرنده شناسان است که شناسنامه و ویژگی‌های هر پرنده‌ای را با توجه به مدفوع آن‌ها شناسایی می‌کند 2.    کتابی که برای حیوانات خانگی است که برای آن‌ها چگونه می‌توان عروسک جلد کتاب، قاب عکس و لباس و ... درست کرد،‌طوری که لذت ببرند. 3.  نکاتی که به والدین آموزش می‌دهد چگونه بهانه جویی های کودکان خود را کنترل کنند و از شیطنت آنها جلوگیری کنند. 4. کتابی که موجودات فرا زمینی موجود در کره زمین را همراه با تصاویر نشان می‌دهد. 5.    کتابی که مذاهب مختلف دینی را که تا به حال حتی نام آن‌ها را نشنیده‌اید و اطلاع ندارید، به شما معرفی می‌کند. انتهای پیام/
اشتراک گذاری